Figuurreeksen

Vraag 1 van 5

In de opgave houdt A op de één of andere wijze verband met B. Je dient te ontdekken hoe A veranderd wordt om er B van te maken. Daarna verander je C op dezelfde wijze, wat dan één van de vier antwoorden moet opleveren