Privacy policy

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig op deze website

FINCADE B.V. (hierna ook wel ‘we’ of ‘wij’ genoemd) heeft maatregelen genomen om deze website te beveiligen, misbruik van gegevens te voorkomen en daarnaast houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

We nemen je privacy serieus en zullen informatie over jou, als gebruiker van onze diensten, op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door FINCADE B.V. gevoerde beleid ten aanzien van privacy en beveiliging. We raden je aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

Wie is FINCADE B.V.?

FINCADE B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Regulierenring 10, 3981 LB, te Bunnik. Ons KvK nummer is 39074823. We bieden diensten aan op het gebied van Finance & Control.

Welke informatie we verzamelen en verwerken en waarom

Inschrijving nieuwsbrief

Om via een e-mailnieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwtjes, artikelen en vacatures moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:

 • e-mailadres

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met de tool Hello Dialog. Je e-mailadres wordt met hen gedeeld.

Contactformulier

Om je vragen, die je via deze website aan ons hebt gesteld via het contactformulier, te kunnen beantwoorden moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:

 • naam
 • e-mailadres

Gegevens van (potentiële) klanten worden via e-mail gedeeld met een accountmanager en geadministreerd in CRM systeem Lift.

Solliciteren

Ben je enthousiast over een van onze vacatures? Dan kan je op fincade.nl/vacatures solliciteren door je LinkedIn profiel aan ons door te sturen, of door een sollicitatieformulier in te vullen. De gegevens van je LinkedIn profiel en de gegevens die we van je vragen in het formulier hebben we nodig om je sollicitatie goed te kunnen verwerken. De volgende gegevens vragen we van je:

 • LinkedIn profiel

of

 • voornaam
 • achternaam
 • tussenvoegsel
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • curriculum vitae

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en door de recruiter verwerkt in een Excelbestand (en gedurende dat kalenderjaar bewaard).

Wanneer de kandidaat wordt uitgenodigd in Bunnik worden bovenstaande gegevens ook in een fysiek file gehouden. Mocht er toch geen match zijn dan worden alle fysieke gegevens vernietigd binnen een maand na het ontvangen van de sollicitatie. De inschrijving in het Excelbestand en de eventuele correspondentie per e-mail worden maximaal nog de duur van dat kalenderjaar bewaard.

Testresultaten

Wanneer je de analytische testvragen op onze site hebt gemaakt en de uitslag ontvangen hebt dan kun je ons vragen om contact met je op te nemen naar aanleiding van je testresultaat. We vragen je dan de volgende gegevens in te vullen om contact met je op te kunnen nemen over een eventuele match.

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mail adres

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en intern in Excel verwerkt door de recruiter (en gedurende dat kalenderjaar bewaard).

Sollicitatieformulier

Wanneer je door een van onze recruiters wordt uitgenodigd op ons kantoor in Bunnik en gaan we verder met de sollicitatieprocedure, dan vragen we je een sollicitatieformulier in te vullen. Dit doen we omdat we een goede inschatting willen maken van een match tussen ons beiden. Wellicht bevat je curriculum vitae net niet alle informatie die we nodig hebben. Met dit formulier zijn we daar wel zeker van. Het zijn tevens de gegevens die we in een personeelsdossier zouden bewaren. De gegevens die we van je vragen in dit formulier zijn:

 • voornamen
 • achternaam
 • titel(s)
 • adres, postcode, woonplaats
 • nationaliteit
 • e-mailadres
 • mobiel telefoonnummer
 • geboortedatum
 • BSN-nummer
 • vakantieafspraken die gepland staan
 • wanneer kun je in dienst treden
 • salarisindicatie
 • rijbewijs B
 • bekend met medewerkers van Fincade
 • nevenbetrekkingen
 • bereidheid te verhuizen

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en door de recruiter in file gehouden (bij een succesvolle sollicitatie) of binnen een maand na het ontvangen van de sollicitatie vernietigd. (mocht er toch geen match zijn).

Doeleinden

Het gebruik en de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor een goede opvolging van je vraag, contactverzoek, nieuwsbrief aanvraag en / of sollicitatie. Het vastleggen van namen en genoten opleidingen – die verzameld worden door middel van ontvangen sollicitaties worden door de recruiters verwerkt in statistieken. Deze statistieken worden geanonimiseerd vanaf een nieuw kalenderjaar.

Afmelden nieuwsbrief

Heb je je ingeschreven voor een nieuwsbrief en wil je die niet meer ontvangen, dan kun je je in elke nieuwsbrief afmelden. Je kunt hiervoor ook een mailtje sturen aan info@fincade.nl.

Gebruik door derden

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het platform Mailchimp. Heb je je aangemeld voor een nieuwsbrief dan staat je e-mailadres daar in een verzendlijst. Uiteraard wordt je e-mailadres alleen maar gebruikt voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief. Mailchimp bewaart de volgende gegevens van je:

 • e-mailadres
 • IP-adres
 • datum van aanmelding voor de nieuwsbrief

We raden je aan de Privacy Policy van Mailchimp te lezen.

Tenslotte kunnen je gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fincade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fincade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer info bij de verschillende websites vermeld onderaan de Cookieverklaring.

Naast functionele en statistische cookies worden op deze website ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies:

CookieBronFunctieBewaartermijn
_gaGoogleRegistreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt2 jaar
_gatGoogleTbv verwerkingssnelheid in statistiekensessie
_gidGoogleRegistratie hoe bezoekers de website gebruikensessie
_hjIncludedInSampleHotjarBepaalt of de software van de gebruiker is geregistreerd in een bepaald statistisch overzichtsessie
ads/ga-audiencesGoogleVolgen van AdWords bezoekerssessie
bcookieLinkedInVoor het volgen van advertentie bezoek2 jaar
BizoIDLinkedInVoor het volgen van advertentie bezoek179 dagen
bscookieLinkedIn

 

Voor het volgen van advertentie bezoek2 jaar
frFacebookTbv tonen van advertenties3 maanden
langLinkedInOnthouden geselecteerde talen-versie van de website8 maanden
lidcLinkedInVoor het volgen van advertentie bezoeksessie
PHPSESSIDwebsiteVoor behoud van gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragensessie
trFacebookVolgen bezoek vanuit Facebooksessie
UserMatchHistoryLinkedInVoor het volgen van advertentie bezoek 179 dagen

 

Hyperlinks van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van FINCADE B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. FINCADE B.V. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door FINCADE B.V. worden verwerkt. FINCADE B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet doorgegeven aan derde landen.

Op welke wijze wordt je persoonlijke informatie beschermd?

FINCADE B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Wil je de gegevens die we van je hebben vastgelegd inzien, dan kan je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@Fincade.nl. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek tot inzage.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je verzoek tot inzage, kan je een verzoek hiertoe doen bij FINCADE B.V. op het voornoemde e-mailadres. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek. Mochten we je verzoek afwijzen, dan geven we in ons antwoord aan waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en in machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@Fincade.nl

Wijzigingen

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Policy. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Controleer daarom regelmatig hier ons privacy beleid.

Waar kunt je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens, en kom je er met FINCADE B.V. niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Policy, stuur dan een berichtje aan info@Fincade.nl.